André Jonckers en Co VOF

Informatie - Cummunicatie - Educatie

Responsive Website

Eén van de doelstellingen van deze website is de informatie bij de gebruiker brengen. De klassieke gebruiker zit voor zijn scherm, de zakenman gebruikt zijn laptop, iPad of zijn mobile device. We proberen aan iedereen de  informatie aangepast aan zijn device te verstrekken.

Informatie

De gebruiker wordt geïnformeerd over mijn activiteiten. De informatie is verre van volledig. Advies is daarom welkom.

Communicatie

Via dit medium wordt informatie verstrekt en kan er ook gecommuniceerd worden. Communicatie gebeurt in twee richtingen. Zender- boodschap - ontvanger     Ontvanger - boodschap - Zender.

Educatie

Deze website heeft ook een educatief doel. De informatie die verstrekt wordt aan cursisten bedrijfsbeheer en toekomstige informatici in de dagschool streeft een pedagogisch-didactisch vormende waarde na.

.